SECTOR HOSTALERIA

RENOVAR UN HOTEL NO ÉS UNA OPCIÓ, ÉS UNA NECESSITAT.

 • Per Aïllaments Blanes, renovar un hotel no és una opció, és una necessitat absoluta si es persegueix reposicionar el vostre antic hotel com a destinació turística. La majoria dels hotels que han tancat tenien entre 30 i 50 anys d’antiguitat, desprenent-se d’això que l’hotel ha arribat llavors al final de la seva vida financera o vida útil. Per tant la remodelació d’un antic hotel, es tradueix en millores que van destinades als mateixos clients I d’allargar la vida de l’hotel. I a Aïllaments Blanes comptem amb la capacitat d’enfrontar-nos a obres de gran envergadura amb les últimes tendències en tecnologia, decoració, equipament i eficiència energètica.

 FALSOS SOSTRES

 • SOSTRES DECORATIUS. (Spa, recepcions, passadissos…).
 • SOSTRES FUNCIONALS. (Spa, recepcions, passadissos…).
 • ILLES ACÚSTIQUES. (Bars, menjadors, recepcions…).

(faci clic sobre la imatge per rebre més informació)…

ENVANS

 • DIVISIÓ D’ESPAIS.
 • CREACIÓ DE NOVES HABITACIONS.

(faci clic sobre la imatge per rebre més informació)…

 REVESTIMENTS

 •    Revestiments PVC.
 •    Revestiment d’escales.

 (faci clic sobre la imatge per rebre més informació)…

DECORACIÓ

 •    Mobiliari.
 •    Murs decoratius.
 •    Llibreries i buits decoratius.
 •    Prestatgeries.

(faci clic sobre la imatge per rebre més informació)…

 CALORIFUGATS

 • Es refereix als elements d’aïllament tèrmic de les instal·lacions o dels equips, la temperatura dels quals de funcionament és superior a la de l’ambient, per la qual cosa ens referim a una protecció aïllant que s’aplica sobre les superfícies externes d’una caldera o instal·lació, a fi de disminuir les pèrdues tèrmiques.

(faci clic sobre la imatge per rebre més informació)…

AÏLLAMENTS TÈRMICS

 • Aïllament tèrmic és el conjunt de materials i tècniques d’instal·lació que s’apliquen a un element o a un espai calents per minimitzar la transmissió de calor cap a altres elements o espais no convenients. També s’aplica a l’acció i efecte d’aïllar tèrmicament.

 AÏLLAMENTS ACÚSTICS

 • L’aïllament acústic es refereix al conjunt de materials, tècniques i tecnologies desenvolupades per aïllar o atenuar el nivell sonor en un determinat espai. Es sol aconseguir amb l’actuació sobre les parets i de les finestres.

 PROTECCIÓ FOC

 • La protecció passiva contra incendis comprèn tots aquells materials, sistemes i tècniques, dissenyats per prevenir l’aparició d’un incendi, impedir o retardar la seva propagació, i facilitar finalment la seva extinció. Es tracta de protegir les estructures metàl·liques i/o fusta d’una construcció contra el foc.