GUIX LAMINAT, ENVANS

GUIX LAMINAT, ENVANS.

  • DIVISIÓ D’ESPAIS.
  • CREACIÓ DE NOVES HABITACIONS.

A Aïllaments Blanes som conscients de les necessitats de renovació en el sector de l’hostaleria, des de fer més funcionals les habitacions, fins a la creació de nous espais exteriors, amb la finalitat de satisfer les noves demandes dels seus clients. A Aïllaments Blanes ens hem especialitzat en aquesta línia de treball, desenvolupant un ampli ventall de solucions mitjançant la utilització del Pladur, per a la creació d’espais, multiplicant la funcionalitat de les estades independents i aconseguint un correcte aïllament entre elles. Una solució econòmica i ràpida, per renovar l’aspecte de les seves instal·lacions

La millora tan estètica, com en la millor distribució de l’espai del seu hotel. No només, facilitarà l’experiència de visitar-los, sinó que repercutirà directament en un augment dels beneficis. Fer atractiu l’aspecte del seu Hotel, per crear una zona de confort que el client valori i doni suport, és indispensable per assegurar la continuïtat del seu negoci d’hostaleria. A Aïllaments Blanes, estem segurs de poder-li oferir aquestes solucions que faran del seu negoci sigui un lloc més competitiu i amb una major projecció.