GUIX LAMINAT, ENVANS

 GUIX LAMINAT, ENVANS.

  • DIVISIÓ D’ESPAIS.
  • CREACIÓ DE NOVES HABITACIONS.
  • CAPÇALS PER A SEPARAR ESPAIS.

A Aïllaments Blanes som capaços de crear espais usant els millors materials i tècniques del mercat, donant com a resultat llocs confortables des del punt de vista acústic i adaptats a les limitacions d’aquest espai.
Les parets interiors i exteriors milloren la seva terminació gràcies als revestiments. Avui en dia hi ha gran diversitat de recursos disponibles al mercat perquè l’acabat de les superfícies verticals resultin d’alta qualitat.

En la nostra divisió d’interiors busquem adaptar l’espai mitjançant l’aplicació de determinats elements i normes, tècniques funcionals, estètiques, ambientals, sensorials i econòmiques. Per aconseguir això, s’analitza la disposició i descripció del lloc realitzant posteriorment un profund treball d’anàlisi.

El cartó-guix (placa de guix laminat, el nom genèric oficial) és un material de construcció utilitzat per a l’execució d’envans interiors i revestiments de sostres i parets. Se sol utilitzar en forma de plaques, panells o taulers industrialitzats. Consisteix en una placa de guix laminat entre dues capes de cartó, per la qual cosa els seus components són generalment guix i cel·lulosa aprofitant-se de la bona resistència a la compressió del guix amb la bona resistència a la flexió que li dóna cartó.