GUIX LAMINAT, ENVANS

ENVANS, GUIX LAMINAT.

  • DIVISIÓ D’ESPAIS.
  • CREACIÓ DE NOVES HABITACIONS.

A Aïllaments Blanes som capaços de crear espais fent servir els millors materials i tècniques del mercat, donant com a resultat llocs confortables des del punt de vista acústic i adaptats a les limitacions d’aquest espai, espais que facilitaran i ajudaran a millorar els resultats del seu negoci. En la nostra divisió d’interiors busquem adaptar l’espai mitjançant l’aplicació de determinats elements i normes, tècniques funcionals, estètiques, ambientals, sensorials i econòmiques. Per aconseguir això, s’analitza la disposició i descripció del lloc realitzant posteriorment un profund treball d’anàlisi.

La millora tan estètica, com en la millor distribució de l’espai del seu comerç. No solament facilitarà l’experiència de visitar-los, sinó que repercutirà directament en un augment dels beneficis. Fer atractiu l’aspecte del seu negoci, per crear una zona de confort que el client valori i doni suport, és indispensable per assegurar la subsistència d’aquests petits i mitjans negocis. A Aïllaments Blanes, estem segurs de poder-li oferir aquestes solucions que faran del seu negoci sigui un lloc més competitiu i amb una major projecció.