REVESTIMENTS

REVESTIMENTS.

  • REVESTIMENTS PVC/MDF.
  • REVESTIMENTS D’ESCALES.
  • REVESTIMENT PER A XEMENEIES.

El revestiment és una capa d’un material específic que s’utilitza per a la protecció o l’adorn de les parets, el sostre o el pis. És habitual que, quan el pas del temps afecta la superfície, s’opti per instal·lar un revestiment que oculti els danys.

A Aïllaments Blanes treballem, entre altres marques, amb Bariperfil. Els seus revestiment de PVC (policloruro de vinil) i MDF (aglomerat elaborat amb fibres de fusta), ens permeten realitzar acabats tradicionals en fusta i uns altres més moderns imitant pedres i òxids. I cobrir tot tipus de superfícies fins i tot banys i superfícies amb un alt grau d’humitat, ja que podem oferir materials resistents a l’aigua i a la humitat.