CALORIFUGATS

CALORIFUGATS

  • S’entenen per calorifugats industrials, aquelles aplicacions en processos productius de la indústria destinades a aïllar la calor. És a dir, quan parlem de Calorifugats, òbviament hem de parlar necessàriament d’aïllament tèrmic.

  • L’aïllament tèrmic treballa la manera de reduir la transmissió de la calor entre dues o més objectes, de manera que podem aconseguir bàsicament dos objectius:
  1. -Aconseguir que la calor no arribi on no interessa que arribi.
  2. -Aconseguir que la calor es conservi on interessa que es conservi.
  • La capacitat d’aïllament tèrmic d’un material es mesura pel factor conductivitat tèrmica. La baixa conductivitat tèrmica és equivalent a l’alta capacitat d’aïllament i l’alta conductivitat tèrmica equival a una baixa capacitat d’aïllament.

  • A Aïllaments Blanes estem especialitzats en tot tipus de recobriment per a canonades industrials, recobriment de calderes, recobriment de forns industrials i en les necessitats del sector de l’hostaleria i del sector de l’indústria en el tema de calorifugats.
  • Existeixen moltíssimes aplicacions a la indústria  i a l’hostaleria on les altes temperatures que es produeixen exigeixen d’aquests elements calorifugats, que solen ser restituïts amb la freqüència obligatòria, segons l’aplicació i per tant, dels materials que estan fets aquests elements d’aïllament tèrmic industrial.