REVESTIMENTS

REVESTIMENTS.

  • REVESTIMENTS PVC/MDF.
  • REVESTIMENTS D’ESCALES.

El revestiment és una capa d’un material específic que s’utilitza per a la protecció o l’adorn de les parets, el sostre o el pis. És habitual que, quan el pas del temps afecta la superfície, s’opti per instal·lar un revestiment que oculti els danys. A Aïllaments Blanes treballem, entre altres marques, amb Bariperfil. Els seus revestiment de PVC (policloruro de vinil) i MDF (aglomerat elaborat amb fibres de fusta), ens permeten realitzar acabats tradicionals en fusta i uns altres més moderns imitant pedres i òxids. I cobrir tot tipus de superfícies.

A Aïllaments Blanes podem canviar totalment l’aspecte de les parets, sòls i sostres del seu negoci cobrint aquestes superfícies amb revestiments que imiten tot tipus de textures i materials. Creant un aspecte nou i exclusiu del seu comerç, sense gran esforç, ràpidament, i sense les incomoditats que impliquen una gran obra.