SECTOR COMERÇ

REFORMES PER AL SEU NEGOCI. RENOVAR O MORIR.

 • En aquest moment de gran creixement de les vendes online i de gran expansió de les grans superfícies comercials. Renovar, millorar, fer atractiu l’aspecte del seu negoci, per crear una zona de confort que el client valori i doni suport, és indispensable per assegurar la subsistència d’aquests petits i mitjans negocis. A Aïllaments Blanes, estem segurs de poder-li oferir aquestes solucions que faran del seu negoci sigui un lloc més competitiu i amb una major projecció.

FALSOS SOSTRES

 • SOSTRES DECORATIUS
 • SOSTRES FUNCIONALS
 • ILLES ACÚSTIQUES

(faci clic sobre la imatge per rebre més informació)…

ENVANS

 • DIVISIÓ D’ESPAIS
 • CREACIÓ DE NOVES HABITACIONS

(faci clic sobre la imatge per rebre més informació)…

REVESTIMENTS

 • REVESTIMENTS PVC/FUSTA
 • REVESTIMENTS D’ESCALES

(faci clic sobre la imatge per rebre més informació)…

DECORACIÓ

 • MOBILIARI
 • MURS DECORATIUS
 • PRESTATGERIES, LLIBRERIES I BUITS DECORATIUS.

(faci clic sobre la imatge per rebre més informació)…

AÏLLAMENTS TÈRMICS

 • Aïllament tèrmic és el conjunt de materials i tècniques d’instal·lació que s’apliquen a un element o a un espai calents per minimitzar la transmissió de calor cap a altres elements o espais no convenients. També s’aplica a l’acció i efecte d’aïllar tèrmicament.

AÏLLAMENTS ACÚSTICS

 • L’aïllament acústic es refereix al conjunt de materials, tècniques i tecnologies desenvolupades per aïllar o atenuar el nivell sonor en un determinat espai. Es sol aconseguir amb l’actuació sobre les parets i de les finestres.

PROTECCIÓ FOC

 • La protecció passiva contra incendis comprèn tots aquells materials, sistemes i tècniques, dissenyats per prevenir l’aparició d’un incendi, impedir o retardar la seva propagació, i facilitar finalment la seva extinció. Es tracta de protegir les estructures metàl·liques i/o fusta d’una construcció contra el foc.